Meer bomen betekent minder CO2

Ons voedselbos groeit elk jaar in volume en zorgt daarmee voor vastlegging van CO2

Verhoging van de biodiversiteit

Ons voedselbos is niet alleen goed voor een rijke oogst maar heeft ook enorme natuurwaarde

Lokaal en kleinschalig

Wij staan voor korte ketens, met een zo klein mogelijke afstand voor een duurzamer product